Wtorek, 19 Lutego 2019, Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie - Archiwalne

2012-07-27 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI W ZAKRESIE BADAŃ WSTĘPNYCH, OKRESOWYCH, KONTROLNYCH I WYDAWANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAWODU KIEROWCY AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.

Postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert będzie prowadzone w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień MPK sp. z o.o. w Olsztynie nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

1. Od Wykonawcy oczekujemy wykonywania usług medycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej www.mpkolsztyn.pl w zakładce Przetargi.

2. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udzielą  w zakresie:

    - przedmiotu zamówienia - Kierownik Działu Obsługi Zarządu p. Małgorzata Królikowska (tel.89 533-01-61 wew. 327; email: m.krolikowska@mpkolsztyn.pl )

    -  procedury -  Specjalista ds. Zamówień i Logistyki p. Adam Zagórski (tel.89 533-01-61 wew. 322;  email: a.zagorski@mpkolsztyn.pl).

3. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem:

„OFERTA NA USŁUGI  MEDYCZNE  ŚWIADCZONE NA RZECZ MPK  sp. z o.o. w Olsztynie”

w terminie do dnia 28.08.2012 r. do godz.10.00 w siedzibie  Zamawiającego:
MPK sp. z o.o. 10- 434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40 (w sekretariacie)

Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2012 r. o godz.12.00 w siedzibie Spółki (sala nr 56).

5. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

 
Zarząd Spółki