Wtorek, 19 Lutego 2019, Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie - Archiwalne

2017-07-24 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Numer postępowania FK/3/2017- część pierwsza

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie

10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego  na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.

Postepowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przez MPK sp. z o.o w Olsztynie 9 Zarządzenie Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o w Olsztynie nr 3/2016 z dnia 01 sierpnia 2016r.)

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w zakresie All Risk
  2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie All Risk
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
  4. Ubezpieczenie środków transportu w zakresie OC/AC/KR
 2. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 – 31.12.2018
 3. Kryteria oceny ofert:
  1. Cena – 80%
  2. Franszyzę redukcyjne – 5%
  3. Klauzule dodatkowe – 15%
 4. Warunki udziału w postępowaniu, tj. Istotne Warunki Zamówienia są:
  1. Do bezpośredniego odbioru w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego:
   APRIL Polska Broker Sp. z o.o. 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73.
   Warunkiem odbioru materiałów jest złożenie podpisanego wniosku przez Oferenta.
  2. Do przesłania elektronicznie Oferentowi. Warunkiem przesłania elektronicznie materiałów jest przesłanie na adres centrala.broker@pl.april.com podpisanego wniosku przez Oferenta .
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
  - Marcin Purzyński tel. (22) 295 80 08, kom. 504 242 046, e-mail marcin.purzynski@pl.april.com, fax (22) 295 80 02
  - Wioleta Wawrzeńczyk tel. (22) 295 80 57,fax (22) 295 80 02, e-mail                          wioleta.wawrzenczyk@pl.april.com
   


Zarząd MPK Sp. z o.o. w Olsztynie
 


2017-09-06
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Olsztynie
informuje, że zakończone zostało postępowanie na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia oraz środków transportu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie związanym z przewozami autobusowymi.

W oparciu o kryteria zawarte w Istotnych Warunków Zamówienia  została wybrana  oferta złożona przez

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Warszawie
20-718 Lublin
Aleja Kraśnicka 31