Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2019-11-26 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138470, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl, - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu, nr sprawy TW/148/2019 z dnia 26.11.2019r.

 1. Autobus marki – MAN NL 263-A21
  1. nr wewn. 963
  2. nr rejestracyjny NO1967J
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok. 824 000 km.
  5. data badania technicznego 23.11.2019r.

Oferty na zakup wymienionego autobusu należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznym pojazdu, którego oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. do godz. 900 dnia 04.12.2019r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019r. o godz. 1000 w sali szkoleniowej zajezdni autobusowej TW w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowy pojazd można oglądać w dni robocze w godz. od 1000 do 1200 po uprzednim uzgodnieniu. Autobus znajduje się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40, tel. 89 5138470.

Sprzedający zastrzega, kupujący przy odbiorze faktury zakupu musi złożyć rezygnację z ubezpieczenia lub kwota złożona w ofercie zostanie zwiększona o wartość ubezpieczenia.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu. Pojazd nie posiada skrzyni biegów.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.