Środa, 30 Września 2020, Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych

2019-12-04 Numer sprawy TE/4/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji – pozwolenie na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji.