Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2020-06-10 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138470, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl , - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów, nr sprawy TW/34/2020 z dnia 10.06.2020r.

 1. Autobus marki – MAN A21
  1. nr wewn. 959
  2. nr rejestracyjny NO2264G
  3. rok produkcji 2002
  4. przebieg ok.  685 000 km.
  5. data badania technicznego 03.07.2020r.
  6. pojemność skokowa: 6871 cm3
  7. ubezpieczenie OC do dnia 14.07.2020r.
 2. Autobus marki – MAN A 21
  1. nr wewn. 957
  2. nr rejestracyjny NO2261G
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok.  1 068 500 km.
  5. data badania technicznego 11.06.2020r.
  6. pojemność skokowa: 11967 cm3
  7. ubezpieczenie OC do dnia 14.07.2020r.
 3.  Autobus marki – MAN A21
  1. nr wewn. 961
  2. r rejestracyjny NO1029H
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok.  1 044 000 km.
  5. data badania technicznego 09.04.2020r.
  6. pojemność skokowa: 11967 cm3
  7. ubezpieczenie OC do dnia 10.04.2021r.

Oferty na zakup wymienionych autobusów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznego pojazdu, którego oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. do godz. 9:00 dnia 22.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej TW ( zajezdnia tramwajowa pok. nr 34 ) w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowe pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. od 10:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu. Autobusy znajdują się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40 i parkingu przy ulicy Sikorskiego, tel. kont. 89 5138470.

Sprzedający zastrzega,  kupujący przy odbiorze faktury zakupu musi złożyć rezygnację z ubezpieczenia.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.


Olsztyn. dn. 22.06.2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły dwie oferty na ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z wnioskiem TW 34/2020 z dnia 10.06.2020 r.

Lista oferentów :
Oferent nr Nazwa
1 P.P.H.U. ARTZŁOM Kotas Magdalenia
2 SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski

Opis ofert :
L.p. Nr wewn. aut. Oferent nr1 Oferent nr 2
1 959 7000.00 zł. brutto 7800.00 zł. brutto
2 957 7000.00 zł. brutto 7800.00 zł. brutto
3 861 7000.00 zł. brutto 7800.00 zł. brutto

Po zapoznaniu się ze złożoną ofertą komisja stwierdza ważność oferty dotyczącej sprzedaży pojazdu firmie SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski ul. Południowa 1 08-110 Siedlce  NIP 821-107-75-06. Oferta jest najkorzystniejsza we wszystkich trzech pojazdach.