Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2020-09-29 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138470, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl , - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów.
Nr sprawy TW/61/2020 z dnia 28.09.2020r.

 1. Autobus marki - MAN A21
  1. nr wew. 956
  2. nr rejestracyjny NO 2262G
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok. 1 087 000km.
  5. Silnik 11967,00 cm3
  6. data ważności badania technicznego 16.07.2020r.
 2. Autobus marki - MAN A21
  1. nr wew. 958
  2. nr rejestracyjny NO 2265G
  3. rok produkcji 2002
  4. przebieg ok. 730 000km.
  5. Silnik: 6871,00 cm3
  6. Data ważności badania technicznego 13.01.2021r
 3. Autobus marki - MAN A23
  1. nr wew. 1105
  2. nr rejestracyjny NO 6485H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 1 010 000km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. badanie techniczne 28.10.2020r.
 4. Autobus marki - MAN A23
  1. numer wew. 1111
  2. nr rejestracyjny NO 7764H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 1 005 700km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. data badania technicznego 05.12.2020r.
 5. Autobus marki - MAN A23
  1. numer wew. 1112
  2. nr rejestracyjny NO 7759H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 979 000km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. data badania technicznego 08.01.2021r.
 6. Autobus marki - MAN A23
  1. numer wew. 1104
  2. nr rejestracyjny NO 7378H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 973 000km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. data badania technicznego 08.11.2020r.
 7. Autobus marki - MAN A21
  1. numer wew. 962
  2. nr rejestracyjny NO 6486H
  3. rok produkcji 2000
  4. przebieg ok. 1 166 500km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. data badania technicznego 06.11.2020r.

Oferty na zakup wymienionych autobusów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznym pojazdu, którego oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. lub przesłać pocztą, firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 40,  10-434 Olsztyn . do godz. 9:00 dnia 07.10.2020r. z dopiskiem "Sprawa nr TW/61/2020 przetarg". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2020r. o godz. 10:00 w sali szkoleniowej  (zajezdnia tramwajowa pok. nr 34) w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowe pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. od 10:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu. Autobusy znajdują się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40 i parkingu przy ulicy Sikorskiego, tel. kont. 89 5138470.

Sprzedający zastrzega;  kupujący przy odbiorze faktury zakupu musi złożyć rezygnację z ubezpieczenia.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.


Olsztyn. dn. 08.10.2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły od trzech oferentów ważne oferty na ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z wnioskiem TW/61/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Lista oferentów :

Oferent nr Nazwa
1 SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski
2 P.P.H.U. ARTZŁOM Kotas Magdalena
3 SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW Tkaczyk Paweł

Opis ofert :

L.p. Nr wewn. aut. Oferent nr1 Oferta nr 2 Oferent nr 3
1 956 7500.00 zł. brutto 6150,00 zł. brutto 6670,00 zł. brutto
2 958 7400,00 zł. brutto 6150,00 zł. brutto 6710,00 zł. brutto
3 1105 12500,00 zł. brutto 7380,00 zł. brutto 8540,00 zł. brutto
4 1111 12500,00 zł. brutto 7380,00 zł. brutto 8540,00 zł. brutto
5 1112 12500,00 zł. brutto 7380,00 zł. brutto 8540,00 zł. brutto
6 1104 12500,00 zł. brutto 7380,00 zł. brutto 8540,00 zł. brutto
7 962 7500,00 zł. brutto 6150,00 zł. brutto 6810,00 zł. brutto

Po zapoznaniu się ze złożoną ofertą komisja stwierdza ważność ofert dotyczącej sprzedaży pojazdów. Najkorzystniejsze oferty na zakup wszystkich siedmiu pojazdów złożyła firma SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski ul. Południowa 1  08-110 Siedlce  NIP 821-107-75-06.