Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2020-12-17 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138470, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl , - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów.
Nr sprawy TW/80/2020 z dnia 17.12.2020r.

 1. Autobus marki - MAN A21
  1. nr wew. 955
  2. nr rejestracyjny NO2263G
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok. 1 097 382 km.
  5. Silnik 11967,00 cm3
  6. data ważności badania technicznego 09.12.2020r.
 2. Autobus marki - SCANIA OMNI
  1. nr wew. 911
  2. nr rejestracyjny NO 61918
  3. rok produkcji 2003
  4. przebieg ok. 748 520 km.
  5. Silnik: 8970,00 cm3
  6. Data ważności badania technicznego - 30.12.2020r.
 3. Autobus marki - MAN A23
  1. nr wew. 1109
  2. nr rejestracyjny NO 7765H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 1 097 628 km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. badanie techniczne 26.05.2021 r.
 4. Autobus marki - MAN A23
  1. numer wew. 1103
  2. nr rejestracyjny NO 7379H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 1 070 348 km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3
  6. data badania technicznego 06.05.2021 r.
 5. Autobus marki - MAN A21
  1. numer wew. 942
  2. nr rejestracyjny NO 3517E
  3. rok produkcji 2000
  4. przebieg ok.
  5. Silnik 11967.00 cm3
  6. Data badania technicznego 18.06.2020r.
 6. Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia
  1. numer wew. 32
  2. typ : DV 1733.33.22
  3. rok produkcji 1986
  4. udźwig : 3200 kg.
  5. Nr ewidencyjny: N4715001046
  6. nieaktualne badanie UDT
  7. wytwórca : BALKANCAR
  8. nr fabryczny 3860691736

Oferty na zakup wymienionych autobusów i urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznym pojazdu, którego oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. lub przesłać pocztą, firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 40,  10-434 Olsztyn . do godz. 8:00 dnia 29.12.2020r. z dopiskiem „Sprawa nr TW/80/2020 przetarg”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020r. o godz. 08:10 w sali szkoleniowej  (zajezdnia tramwajowa pok. nr 34) w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowe pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. od 10:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu. Autobusy mogą znajdować się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40 lub parkingu przy ulicy Sikorskiego, tel. kont. 89 5138470.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.


Olsztyn, 30.12.2020 r. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło sześć  ważnych ofert na ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z wnioskiem TW/80/2020 z dnia 17.12.2020 r..

 

Lista oferentów :

Oferent nr

Nazwa
1.

DJ.MET. JÓZEF OLAK

2.

P.P.H.U. ARTZŁOM KOTAS MAGDALENA

3.

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA MICHAŁ PATER

4.

SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI ANDRZEJ KOSMALSKI

5.

KRYSTIAN WIĘCKOWSKI

6.

SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW PAWEŁ TKACZYK

 

Opis ofert :

L.p.
Nr wew. aut.
Oferent nr 1
Oferent nr 2
Oferent nr 3
Oferent nr 4
Oferent nr 5
Oferent nr 6
1
955
-
8050,00
-
9532,5,00
-
8180
2
911
-
8050,00
-
11316 ,00
-
11360
3
1109
-
-
-
11193 ,00
-
10260
4
1103
-
-
-
11193,00
-
10260
5
942
-
8050,00
-
9532,50
-
8180
6
32
3077,00
-
4660,00
-
1670
7140
 

Po zapoznaniu się ze złożoną ofertą komisja stwierdziła ważność ofert na sprzedaż pojazdów.

Najkorzystniejszą ofertę dla pojazdów nr 955, 1109, 1103, 942 złożyła firma SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski ul. Południowa 1, 08-110 Siedlce NIP 821-107-75-06, , natomiast dla pojazdów 911 i 32 (wózek widłowy) najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW Paweł Tkaczyk ul. Dygata 2c/75, 01-748 Warszawa NIP 893-104-96-04.