Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2021-03-11 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138470, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl , - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów.
Nr sprawy TW/19/2021 z dnia 11.03.2021r.

 1. Autobus marki – MAN A21
  1. nr wew. 960
  2. nr rejestracyjny NO1028H
  3. rok produkcji 2001
  4. przebieg ok. 1 110 000  km.
  5. Silnik 11967,00 cm3
  6. data ważności badania technicznego 05.04.2021r.
  7. termin ważności ubezpieczenia 10.04.2021r.
 2. Autobus marki – MAN A76 MIDI
  1. nr wew. 602
  2. nr rejestracyjny NO 0891L
  3. rok produkcji 2005
  4. przebieg ok. 653 000 km.
  5. Silnik: 6871,00 cm3
  6. Data ważności badania technicznego – 14.03.2021r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 24.09.2021r.
 3. Autobus marki – SCANIA OMNI CITY
  1. nr wew. 1048
  2. nr rejestracyjny NO 29635
  3. rok produkcji 2003
  4. przebieg ok. 618 700  km.
  5. Silnik: 8970,00 cm3
  6. badanie techniczne 07.06.2021 r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 25.12.2021r.

Oferty na zakup wymienionych autobusów i urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznym pojazdu, którego oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. lub przesłać pocztą, firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 40,  10-434 Olsztyn . do godz. 8:00 dnia 23.03.2020r. z dopiskiem "Sprawa nr TW/19/2021 przetarg". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2021r. o godz. 08:15 w sali szkoleniowej  (zajezdnia tramwajowa pok. nr 34) w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowe pojazdy można oglądać w dni robocze w godz. od 10:00 do 12:00 po uprzednim uzgodnieniu. Autobusy mogą znajdować się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40 lub parkingu przy ulicy Sikorskiego, tel. kont. 89 5138470.
Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły trzy ważne   oferty na ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z wnioskiem TW/19/2021 z dnia 11.03.2021 r..

Lista oferentów :
Oferent nr Nazwa
1. BUSPOL ROBERT SKOMORUCHA
2. SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI ANDRZEJ KOSMALSKI
3. SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW TKACZYK PAWEŁ

Opis ofert :
Lp. Nr wew. aut. Oferent nr 1 Oferent nr 2 Oferent  nr 3
1 960 8 733,00 8 150,00 9 240,00
2 602 6 250,00 8 300,00 7 140,00
3 1048 13 038,00 15 500,00 14 340,00


Po zapoznaniu się ze złożoną ofertą komisja stwierdziła ważność ofert na sprzedaż pojazdów. Najkorzystniejszą ofertę dla pojazdu  nr 960 złożyła firma SKUP ZŁOMU I AUTOBUSÓW Tkaczyk Paweł, 01-748 Warszawa, ul. Dygata 2c/75 NIP: 893-104-96-04, natomiast dla pojazdów 602 i 1048 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKUP SAMOCHDÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI Andrzej Kosmalski w SPADKU, 08-110 Siedlce,          ul. Południowa 1, NIP: 821-107-75-06.

Olsztyn. dn. 23.03.2021 r.