Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe - Archiwalne

2021-04-28 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 89 5138473, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl , - ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdów oraz automatycznych skrzyń biegów.
Nr sprawy TW/25/2021 z dnia 28.04.2021r.

 1. Autobus marki – MAN A76 MIDI
  1. nr wew. 604
  2. nr rejestracyjny NO9623L
  3. rok produkcji 2006
  4. przebieg ok. 786 500  km.
  5. Silnik 6871,00 cm3  162 kW
  6. data ważności badania technicznego 19.05.2021r.
  7. termin ważności ubezpieczenia 04.06.2021r.
 2. Autobus marki – MAN A21
  1. nr wew. 943
  2. nr rejestracyjny NO 3591E
  3. rok produkcji 2000
  4. przebieg ok. 1 061 000 km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3  191 kW
  6. Data ważności badania technicznego – 05.07.2021r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.
 3. Autobus marki – MAN A21
  1. nr wew. 945
  2. nr rejestracyjny NO 3567E
  3. rok produkcji 2000
  4. przebieg ok. 1 039 000  km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3  191 kW
  6. badanie techniczne 03.06.2021 r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.
 4. Autobus marki – MAN A23
  1. nr wew. 1108
  2. nr rejestracyjny NO 7760H
  3. rok produkcji 1999
  4. przebieg ok. 1 053 000  km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3  228 kW
  6. badanie techniczne 30.05.2021 r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 18.11.2021r.
 5. Autobus marki – MAN A23
  1. nr wew. 1118
  2. nr rejestracyjny NO 1812L
  3. rok produkcji 2002
  4. przebieg ok. 857 000  km.
  5. Silnik: 11967,00 cm3  191 kW
  6. badanie techniczne 12.09.2021 r.
  7. Termin ważności ubezpieczenia 14.10.2021r.
 6. Skrzynia biegów ZF 5HP500    4139 003 523
  Minimalna cena ofertowa 5000 zł.
 7. Skrzynia biegów ZF 5HP590    4139 053 565
  Minimalna cena ofertowa 6000 zł.

Oferty na zakup wymienionych autobusów i skrzyń biegów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem proponowanej ceny brutto oraz numerem rejestracyjnym/wewnętrznym pojazdu w przypadku skrzyń biegów numer pozycji którego/której oferta dotyczy, jak również numerem telefonu kontaktowego, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. lub przesłać pocztą, firmą kurierską (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 40,  10-434 Olsztyn . do godz. 8:00 dnia 11.05.2021r. z dopiskiem „Sprawa nr TW/25/2021 przetarg”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r. o godz. 08:15 w sali szkoleniowej  ( zajezdnia tramwajowa pok. nr 34) w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Kołobrzeskiej 40.

Przedmiotowe pojazdy oraz skrzynie biegów można oglądać w dni robocze w godz. od 1000 do 1200 po uprzednim uzgodnieniu. Na skrzynie biegów udzielamy gwarancji rozruchowej. Autobusy mogą znajdować się na terenie zajezdni na ulicy Kołobrzeskiej 40 lub parkingu przy ulicy Sikorskiego, tel. kont. 89 5138473.

Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanego pojazdu.

O wynikach przetargu składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.

Odbiór zakupionych pojazdów oraz skrzyń biegów musi nastąpić w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów tj. nie odebrali kupionych autobusów nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania i ich oferty nie będą rozpatrywane.


20-05-2021

Ogłoszenie wyników sprzedaży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. informuje, że wpłynęło sześć ofert. Oferta nr 3 została wycofana przez oferenta, zatem ważnych ofert wpłynęło pięć zgodnie z wnioskiem TW/25/2021 z dnia 28.04.2021r. na ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz automatycznych skrzyń biegów.

Lista oferentów :
Oferent nr Nazwa
1 Stacja demontażu pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL
2 P.P.H.U. ARTZŁOM Kotas Magdalena
3 PKS Gdynia S.A. – OFERTA WYCOFANA
4 SKUP SAMOCHODÓW SPRZEDAŻ CZĘŚCI ANDRZEJ KOSMALSKI
w Spadku
5 J TRUCKS
6 Skup złomu i Autobusów Tkaczyk Paweł


Opis ofert :
L.p. Nr wew. aut. Oferent nr 1 Oferent nr 2 Oferent nr 3 Oferent nr 4 Oferent nr 5 Oferent nr 6
1 604 7 310,00 6 765,00 - 8 250,00 - 5 360,00
2 943 9 560,00 7 380,00 - 10 150,00 12 669,00 9 700,00
3 945 9 560,00 7 380,00 - 10 150,00 12 769,00 9 700,00
4 1108 12 050,00 8 610,00 - 14 150,00 12 859,00 14 760,00
5 1118 12 050,00 8 610,00 - 14 150,00 12 969,00 14 760,00
6 Skrzynia biegów
ZF 5HP500
- - - - - -
7 Skrzynia biegów
ZF 5HP590
- - - - - -

Po zapoznaniu się ze złożoną ofertą komisja stwierdziła ważność ofert na sprzedaż pojazdów.

Najkorzystniejszą ofertę dla pojazdu nr 604 złożyła firma SKUP SAMOCHODÓW SPDRZEDAŻ CZĘŚCI ANDRZEJ KOSMALSKI w Spadku, ul. Południowa 1, 08-110 SIEDLCE. Na pojazdy nr 943 i 945 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma J TRUCKS, KLEIBURG 835, AMSTERDAM NEDERLAND, adres do korespondencji ul. Gdańska 5, 86-134 FLETNOWO. Na pojazdy nr 1108 i 1118 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skup Złomu i Autobusów Tkaczyk Paweł, 01-748 Warszawa, ul. Dygata 2c/75, Nie złożono oferty na zakup automatycznych skrzyń biegów.

Firmy które złożyły najkorzystniejsze oferty prosimy o kontakt w celu uzgodnienia odbiorów pojazdów.
 


31.05.2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje o unieważnieniu przetargu (pismo TW/25/2021) w pozycjach 2 i 3 dotyczącym pojazdów nr wewn. 943 i 945 bez podawania przyczyn.

„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. W każdym przypadku może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyn.”.