Przetargi
Numer sprawy TE/1/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw awaryjnych elementów infrastruktury sieciowej na terenie miasta Olsztyna oraz zajezdni tramwajowej.
2019-05-06
Załączniki:
TE_1_2019_Istotne_warunki_zamówienia.pdf
TE_1_2019_Załącznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf
TE_1_2019_Załącznik_nr_2_-_formularz_oferty.doc
TE_1_2019_Załącznik_nr_2_-_formularz_oferty.pdf
TE_1_2019_Załącznik_nr_3_-_oświadczenie_o_braku_wykluczenia_i_sp__warunków.docx
TE_1_2019_Załącznik_nr_3_-_oświadczenie_o_braku_wykluczenia_i_sp__warunków.pdf
TE_1_2019_Załącznik_nr_4_-_wykaz_usług.doc
TE_1_2019_Załącznik_nr_4_-_wykaz_usług.pdf
TE_1_2019_załącznik_nr_5_-_umowa_TE_1_2019_eksploatacja_sieci.pdf
TE_1_2019_Załącznik_nr_6_-_wykaz_sprzętu.doc
TE_1_2019_Załącznik_nr_6_-_wykaz_sprzętu.pdf
TE_1_2019_pytanie_i_odpowiedź_do_IWZ.pdf
TE_1_2019_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf