Środa, 14 Listopada 2018, Imieniny: Rogera, Serafina, Wawrzynca

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienia - Archiwalne

2018-08-01 Numer postępowania FK/1/2018- część pierwsza 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 w zakresie związanym z przewozami autobusowymi.
2016-07-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: Fk/1/2016
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40 ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest usługa udzielenia zamówienia na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu - z wyjątkiem: odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością przewozów tramwajowych oraz infrastruktury, obiektów tramwajowych i taboru szynowego, przekazanego przez Gminę Miasto Olsztyn do realizacji usług tramwajowych - w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017.