Piątek, 12 Lipca 2024, Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

Historia

LATA 1907 - 1939
15.12.1907
Uruchomienie trakcji tramwajów elektrycznych. Uruchomiono linię nr 1 (Dworzec Główny - most Św. Jana na Łynie) - o długości 2,3 km i linię nr 2 (1 Maja - Jakubowo) o długości 2,44 km.
19.04.1908
Przedłużenie linii nr 1 do Placu Roosevelta.
9.12.1909
Do użytku oddana została inna trasa linii nr 1 - od mostu Św. Jana do pętli naprzeciw Dworca Zachodniego - długość linii 2,72 km.
1910
Wprowadzenie biletów i konduktorów.
Ostatnie lata
I wojny światowej
Do pracy zaczęto przyjmować kobiety.
1930
Przedłużenie linii nr 1 do alei Przyjaciół. Zlikwidowano odcinek linii biegnący przez ulicę Jagiełły do Dworca Zachodniego. Nowa trasa wiodła wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, następnie tunelem i ulicą Bałtycką do alei Przyjaciół.
1934
Tramwaj linii nr 1 kursował co 7,5 minuty, na linii nr 2 - co 15 minut. Prędkość tramwajów wynosiła 11,5 km/h.
2.01.1939
MZK wprowadziły próbne połączenia omnibusowe (autobus na ropę Diesel - Omnibus), których trasa zaczynała się w centrum miasta, a kończyła na Osiedlu Mazurskim.

LATA 1939 - 1945
1.09.1939
Uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej na linii: Dworzec Główny - Osiedle Mazurskie. Kursowało na niej pięć trolejbusów (posiadały 28 miejsc siedzących i 17 stojących). Częstotliwość jazdy wynosiła 15 minut. Uruchomiono drugą linię: Pl. Roosevelta - Jagielończyka - koszary wojskowe.
1940
Uruchomienie dwóch linii autobusowych: Dworzec Główny - Fabryka Mebli przy ul. Podleśnej - Osiedle Mazurskie - Jakubowo. Likwidacja linii tramwajowej Plac Wolności - Jakubowo.
1943
Na trasę tramwaju nr 2 wprowadzono trolejbus, kursujący do Osiedla Mazurskiego. Po ulicach Olsztyna kursowały również trolejbusy ciężarowe, dowożące węgiel do gazowni.
10.1945
W Wojewódzkim Zarządzie Przemysłu Terenowego zdecydowano o odbudowie poniemieckiego zaplecza technicznego i uruchomieniu komunikacji miejskiej. Państwowym Warsztatom Mechanicznym zlecono remont wozów tramwajowych. Brygada remontowa sieci trakcyjnej sprawdziła i naprawiła linie, a budowlana zajęła się odbudową spalonej zajezdni tramwajowej przy al. Wojska Polskiego.

LATA 1946 - 2014
30.04.1946
Uruchomiono pierwszą linię tramwajową - od Jeziora Długiego do Dworca Głównego. Długość trasy - 3,28 km, częstotliwość przejazdów co 54 min.
1.05.1946
Powołano do istnienia Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Olsztynie, podległe Dyrekcji Przedsiębiorstw Miejskich. Pierwszym dyrektorem został inż. Ludwik Zaleski. Załoga liczyła 30 osób.
26.05.1946
Wprowadzenie drugiego tramwaju na linii nr 1.
28.06.1946
Uruchomienie drugiej linii tramwajowej - nr 2. Jej trasa wiodła od ratusza do Stadion Leśny, a liczyła 2,3 km, zaś częstotliwość przejazdów 27 min.
19.09.1946
Oddano do użytku linie autobusową z Osiedla Mazurskiego na Zatorze.
10.12.1946
Wznowienie komunikacji trolejbusowej na linii Osiedle Mazurskie - Plac Roosevelta.
1947
Olsztyn posiadał trzy linie komunikacyjne, sześć pojazdów tramwajowych i trzy trolejbusy.
28.01.1948
Oddanie do użytku nowej linii trolejbusowej na trasie Plac Roosvelta - Kortowo o długościi 12,08 km. Kursowały na niej trzy wozy.
1949
Uruchomiono trolejbus towarowy, wożący węgiel z ulicy Lubelskiej do gazowni przy ulicy Knosały oraz linię autobusową Plac Roosveta - Zatorze.
1954
Usamodzielnienie się komunikacji miejskiej - powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, podległe Miejskiej Radzie Narodowej. Przedsiębiorstwo posiadało 33 pojazdy i obsługiwało sześć linii.
1959
Długość tras komunikacyjnych wynosiła 43 km, w tym: tramwajowych - sześć km, trolejbusowych - 10 km i autobusowych 27 km. Funkcjonowało osiem linii, tj. dwie tramwajowe, dwie trolejbusowe i cztery autobusowe. Przewieziono 16 mln pasażerów.
20.11.1965
Likwidacja trakcji tramwajowej.
31.07.1971
Po raz ostatni na ulice Olsztyna wyjechały trolejbusy.
17.01.1971
Przeprowadzka przedsiębiorstwa do nowo wybudowanej bazy przy ulicy Kołobrzeskiej 40.
1.09.1971
Autobusy wyposażono w kasowniki - likwidacja obsługi konduktorskiej.
1.07.1975
Przekształcenie firmy w jednostkę o zasięgu wojewódzkim i przejście pod nadzór Wojewody Olsztyńskiego. Firma zmienia nazwę na Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Oprócz zakładu w Olsztynie w jego skład wchodzą zakłady w Ostródzie, Kętrzynie i Mrągowie, a od stycznia 1978 r. nowo powołany zakład w Szczytnie. W strukturze wojewódzkiej firma posiadała 178 autobusów, w  tym: 149 w Olsztynie, 13 w Ostródzie, 11 w Kętrzynie, trzy w Mrągowie i dwa w Szczytnie.
grudzień 1990
Przedsiębiorstwo podzielono na pięć  samodzielnych jednostek. Z dniem 31.12.1990 utworzono Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, której organem założycielskim jest w dalszym ciągu Wojewoda Olsztyński.
22.05.1991
Przedsiębiorstwo zostało przekazane Zarządowi Miasta Olsztyn.
28.12.1992
Podpisanie aktu notarialnego przekształcającego przedsiębiorstwo w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
1.03.1993
Powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. - podległego Gminie Olsztyn.
1995
MPK Olsztyn dysponowało 156 autobusami. Podstawowy tabor to Jelcz PR 110 i PR 121M oraz Ikarus 280. Było też dziewięć autobusów Renault i sześć typu Jelcz M11 i L11. Przedsiębiorstwo obsługiwało 26 linii o długości 280,5 km.
maj 1996
Obchody 50-lecia komunikacji miejskiej w Olsztynie.
2000
Pasażerów przewożono  na 32 liniach komunikacyjnych (27 normalnych, jednej pośpiesznej, jednej nocnej, dwóch mikrobusowych uzupełniających). Wśród nich 26 było liniami miejskimi, zaś sześć - miejsko-podmiejskimi do: Barczewa, Dywit, Klewek, Różnowa, Słup, Kieźlin. Długość linii - 384,7 km, długość tras 144,9 km. Eksploatowano 158 pojazdów, do ruchu było kierowanych 124. Wykonano 8.630,9 tys. wozokilometrów, przewieziono 45.303,1 tys. pasażerów.
1.09.2003
Wprowadzenie drugiej linii nocnej - nr 101.
30.09.2003
Pasażerów przewożono na 34 liniach komunikacyjnych - wśród nich 30 było liniami zwykłymi i uzupełniającymi, jedna dzienną pośpieszną, dwie liniami nocnymi i jedna sezonową. Ogółem - 25 było liniami miejskimi, zaś sześć miejsko-podmiejskimi (Barczewo, Dywity, Jonowo, Klewki, Różnowo, Słupy, Kieźlin i Zalbki). Długość linii komunikacyjnych - 380,1 km, długość tras 144,9 km. Eksploatowano 160 pojazdów, do ruchu było kierowanych 134.
01.11.2003
uruchomienie nowej witryny internetowej pod nowym adresem www.mpkolsztyn.pl i zaprezentowanie po raz pierwszy nowego logo MPK
2004
Długość linii komunikacyjnych ogółem wyniosła 382,2 km, natomiast długość tras 157,5 km. Liczba przewiezionych pasażerów 37.023 tys., eksploatowano 156 szt. autobusów
2005
W roku 2005 zakupiono 26 autobusów, w tym 10 marki Solbus, 13 marki Scania, 2 marki MAN i Ikarus, Z zakupionych autobusów 15 szt. to pojazdy
niskopodłogowe, a 5 szt. - przegubowe, 20 sztuk to pojazdy nowe (Scania i Solbus), pozostałe 6 to autobusy używane.
01.06.2006
Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn przy udziale MPK sp. z o.o. w Olsztynie a Gminami: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Purda i Stawiguda w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej na terenie gmin.
2007
Obchody 100-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Olsztynie.
2008
Przewozy pasażerskie realizowane były na 34 liniach komunikacyjnych, w tym 25 dziennych zwykłych, 6 miejskich z wybiegami poza granice miasta, 2 nocnych i 1 sezonowej z wybiegami poza granice miasta (w okresie od maja do października).
2009
Długość linii komunikacyjnych wynosiła 340 km, długość tras 162 km. Długość linii komunikacyjnych z wybiegami poza miasto wynosiła 83 km, w tym poza granicami miasta 51 km.
2010
Likwidacja w m-cu listopadzie linii nr 14 do Barczewa. Plany budowy przez Gminę linii tramwajowej.
01.01.2011
Uchwałą Rady Miasta został utworzony samorządowy zakład budżetowy „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”, który przejął zadania realizowane dotychczas przez MPK sp. z o.o. w Olsztynie w zakresie organizacji publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego.
2012 Spółka posiadała 154 autobusy. Do ruchu kierowanych było średnio 123,5 pojazdów. Wprowadzone zostały zmiany w zakresie świadczonych usług przewozowych polegające na skróceniu szczytów przewozowych, które miały na celu zmniejszenie wozokilometrów oraz związane z obsługą osiedla Zacisze tj. uruchomiono linię nr 36 – Bartąg (Rondo) – Track oraz linię nr 89 – Bartąg (Kościół) – Bartążek/Ruś.
Od 1 stycznia 2013 r Warunki i zasady realizacji przez Spółkę usług przewozowych
na liniach autobusowych określa wieloletnia umowa wykonawcza o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu Gminy Olsztyn wykonywania zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i gmin sąsiednich, z którymi Gmina Olsztyn zawarła stosowne porozumienia. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1.01.2013 r. do 30.09.2027 r. W ciągu roku 2013 przewozy pasażerskie realizowane były na 34 liniach komunikacyjnych.
Zgodnie z realizowaną inwestycją pod nazwą „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” planowana jest budowa linii tramwajowych MPK sp. z o.o. zostało ustanowione operatorem wewnętrznym w przewozach tramwajowych.
 
2014 Przewozy pasażerskie realizowane były na 34 liniach komunikacyjnych, w tym: 27 dziennych zwykłych, 3 miejskich z wybiegami poza granice miasta, 2 nocnych, 2 sezonowych – jedna miejska wakacyjna, druga z wybiegami poza granice miasta (w okresie od kwietnia do października). Na terenie obecnej bazy autobusowej rozpoczęła się budowa zajezdni tramwajowej, co wymagało wynajmu placów postojowych dla autobusów. Rozpoczęły się kursy dla kandydatów na motorniczego tramwaju prowadzone w MZK w Toruniu.

LATA 2015 - ...
2015 W dniu 05.11.2015 r. została zawarta umowa wykonawcza pomiędzy Gminą Olsztyn, a MPK sp. z o.o. w Olsztynie na powierzenie świadczenia usług komunikacji miejskiej w Olsztynie w zakresie przewozów tramwajowych w latach 2015 – 2027. Dnia 19 grudnia 2015 roku, po pięćdziesięciu latach, ponownie w Olsztynie uruchomiona została komunikacja tramwajowa. Z ulicy 11 Listopada w swój pierwszy pasażerski kurs wyruszył tramwaj linii nr 1. Dnia 27.12.2015 r. – uruchomiono linię tramwajową nr 2, która połączyła Dworzec Główny z ul. Kanta. A jako ostatnia, w Sylwestra, rozpoczęła kursowanie linia nr 3 na trasie Dworzec Główny – Kortowo. Olsztyńską sieć obsługują nowoczesne tramwaje Solaris Tramino. Pojazd wyprodukowany przez polską firmę, specjalnie dla Olsztyna, najszerszy w kraju – 2,50 metra – cichy, ekologiczny, klimatyzowany. W roku tym ukończono również budowę zajezdni tramwajowej zlokalizowanej przy ulicy Kołobrzeskiej 40. We wspomnianej zajezdni znajdują się: hala postojowa dla tramwajów, hala naprawcza, myjnia tramwajowa oraz budynek socjalno-biurowy.
2016 Spółka eksploatowała średnio 154,8 pojazdów, a wg stanu na 31 grudnia posiadała 151 szt. Z posiadanej liczby 7 szt. to midibusy, 87 szt. autobusy średniopojemne i 57 szt. przegubowe. Na koniec 2016 r. tramwajów było 15 szt., a do ruchu kierowano odpowiednio: dzień roboczy – 12 szt., sobota – 12 szt., niedziela – 11 szt. Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. długość tramwajowych linii komunikacyjnych wynosiła 19 km, natomiast długość tras 10 km.
2017 Drugi etap projektu rozbudowy i zakupu tramwajów został dofinansowany z funduszy unijnych w około 70 proc. kosztów. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury torowej i zajezdni tramwajowej - kosztem zajezdni autobusowej przy ul. Kołobrzeskiej. Zakupione zostaną nowe tramwaje, które pojadą nowymi liniami tramwajowymi. Rozbudowany zostanie również system informacji pasażerskiej, czyli tablic na przystankach z godzinami odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej.
2018 Głównym źródłem finansowania działalności Spółki jest wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług przewozowych autobusowych jak i tramwajowych. Rozliczenie wykonanych usług przewozowych oparte jest o jednostkową stawkę wozokilometra i pociągokilometra oraz ilość zrealizowanych zadań w okresie rozliczeniowym miesięcznym a całościowo rocznym. Poziom stawek rozliczeniowych, zawarty w umowach pomiędzy Gminą a Spółką obejmuje finansowanie bieżącej działalności, a w przewozach autobusowych również koszty inwestycji w nowy tabor.
2019 W 2019 roku MPK obsługiwało ok. 74% rynku przewozowego autobusowego, a pozostałe przewozy realizował przewoźnik prywatny wyłoniony w drodze przetargu. Usługi przewozowe tramwajowe świadczone są w 100% przez MPK.
2020 W styczniu została ukończona budowa pierwszego tureckiego tramwaju dla Olsztyna. Panorama przeszła wstępne testy i wyruszyła w długą podróż z Bursy do Olsztyna. Transport od tureckiego producenta, firmy Durmazlar, na lawecie trwał około trzech tygodni. Jazdy homologacyjne rozpoczęły się pod koniec miesiąca lutego.
2021 W związku z wysokimi cenami prądu MPK planuje inwestycję w fotowoltaikę. Farma fotowoltaiczna MPK miałaby znaleźć się przy ul. Wiosennej w Olsztynie. Dnia 14.06.21 Tramwaj Panorama - pojazd tureckiego Durmazlara ruszył w swój pierwszy oficjalny kurs na linii nr 2: Dworzec Główny-Kanta. Następnie z bazy MPK Olsztyn przy ul. Kołobrzeskiej wyjechała druga Panorama. Tureckie tramwaje - będzie ich łącznie 12, uzupełniają tramwajową flotę MPK złożoną z 15 pojazdów firmy Solaris. Po rozbudowie sieci w Olsztynie będą obsługiwały wszystkie cztery linie. Panorama różni się od Solarisów Tramino konstrukcją: jest dłuższa o niemal trzy metry i jest pięcioczłonowa - Tramino ma trzy człony.
2022 W kwietniu 2022 roku podpisano umowę na budowę nowej zajezdni tramwajowej, a w lipcu tego roku rozpoczęto przebudowę części bazy MPK Olsztyn przy ul. Kołobrzeskiej 40 zaczynając od wyburzania starych obiektów: myjni, części warsztatu autobusowego i zaplecza socjalno-magazynowego. W ich miejsce powstanie nowoczesna zajezdnia tramwajowa z częścią socjalną dla pracowników warsztatu, halą postojową dla tramwajów, halą naprawczą i myjnią autobusowo-tramwajową. Projekt ma zostać zrealizowany w 18 miesięcy.
2023 W dniu 20 listopada 2023 r. odbył się przejazd techniczny tramwaju po nowym torowisku, po którym funkcjonować będą linie 4 i 5. Nowe linie z pętli Pieczewo pojadą ulicami: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego, Piłsudskiego do ulicy Kościuszki, a tu rozjadą się w kierunku Wysokiej Bramy i Dworca Głównego. W listopadzie 2023 roku nastąpiło przekazanie do użytku nowego budynku zajezdni tramwajowej. W dniu 30 grudnia została otwarta trasa tramwajowa na Pieczewo wraz z uruchomieniem linii nr 4. Natomiast linia nr 5, która pojedzie do Wysokiej Bramy, zostanie uruchomiona już w nowym roku.